บริการลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

 • คำนวณน้ำหนักประตูตามแบบที่กำหนดไว้
 • เปรียบเทียบยี่ห้อ/รุ่นที่สามารถรองรับน้ำหนักดังกล่าวได้
 • กำหนดงบประมาณ
 • เปรียบเทียบราคา การรับรองมาตรฐานสินค้า เงื่อนไขการรับประกัน และการบริการ เป็นต้น
 • บานเลื่อนแขวน (แบบเฟรมอลูมิเนียมทั่วไป) สามารถติดตั้งได้
 • บานประตูสวิง แบบกระจกเปลือยไม่สามารถติดตั้งได้
 • เนื่องจากบานมีรอยบากหลายจุด รวมถึงกุญแจล็อคพื้น เป็นต้น
 • บานนอกเหนือจากนี้สามารถปรึกษากับช่างเทคนิคได้
 • ข้อดีคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • พื้นผิวระนาบคอนกรีต
 • พื้นผิวระนาบไม้ความหนา 1 ซม. ขึ้นไป
 • พื้นผิวกล่องเหล็กหนา 1.5 มม. ขึ้นไป
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • อื่นๆ ที่สามารถรองรับน้ำหนักตามแบบได้และควรมีพื้นที่สำหรับยึด ตั้งแต่ 20 ซม. ขึ้นไป
 • การติดตั้งในพื้นที่จำกัดเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการติดตั้งและการตรวจเช็คภายหลังเป็นอย่างมาก(ส่วนมากจะเป็นหน้างานเดิม) ดังนั้นจึงต้องอาศัยความแม่นยำเป็นอย่างมาก
 • บานเลื่อนเดี่ยวใช้เวลาโดยเฉลี่ย 3 ชม. (ไม่รวมเตรียมโครงสร้าง)
 • บานเลื่อนคู่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 3.5 ชม. (ไม่รวมเตรียมโครงสร้าง)
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน เช่น การเตรียมโครงสร้าง ระยะทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 • AUTO เข้า / ออก อัตโนมัติ
 • EXIT ออกอย่างเดียว
 • HOLD OPENING เปิดค้าง
 • SNOW MODE เปิดตามความกว้างที่ต้องการ 50-100%
 • LOCK ล็อคทั้งด้านนอกและด้านใน
 • Motion Sensor 12-24V AC/DC
 • Safety beam ด้านข้าง ป้องกันประตูหนีบ
 • เครื่องทาบบัตร 12-24V AC/DC
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 12-24V AC/DC
 • โปรแกรมเสียงตอบรับขององค์กร
 • โปรแกรมแยกกะการทำงานระว่าง 2 อุปกรณ์
 • สวิทช์ปุ่มกด
 • Touch free sensor (ระยะใกล้ 15 ซม) 12-24V AC/DC
 • รีโมทคอนโทรล
 • Foot switch
 • Elbow switch
 • GRIZZLY กำลังไฟฟ้า..Wat เปิด/ปิด ครั้งละ x.xx สตางค์
 • DITEC กำลังไฟฟ้า..Wat เปิด/ปิด ครั้งละ x.xx สตางค์
 • STANLEY กำลังไฟฟ้า..Wat เปิด/ปิด ครั้งละ x.xx สตางค์
 • สามารถโปรแกรมเสียงต้อนรับ เสียงดนตรี หรือแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้งานที่ผ่านเข้าออกได้
 • ไฟล์ที่รองรับได้แก่ .wav, .mp3
 •  สามารถแยกการทำงานของ 2 อุปกรณ์ได้ เช่น
  08:00 -17:00 Sensor
  17:00 – 08.00 Finger scan
  วันเสาร์
  08:00 – 12:00 Sensor
  12:00 – 08:00 Day off
  วันอาทิตย์ Day off
 • มีระบบ Electric Lock หรือ Motor Lock (Optional)
 • มี Safety beam ป้องกันประตูหนีบ
 • มีแบตเตอรี่สำรอง (Optional)
 • มีเสียง Alam เมื่อมีคนมางัดบานประตู
 • กรณีไฟดับสามารถปลดล็อค และเลื่อนด้วยมือได้
 • ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นกับอุปกรณ์ใดๆ เนื่องจากจะยิ่งทำให้เกิดความสกปรก
 • ตรวจสภาพการทำงานของ Controller
 • ตรวจสภาพระยะ Sensor
 • ตรวจสภาพลูกล้อ สายพาน และความสะอาดของอุปกรณ์ภายในโดยรวม