กลุ่มลูกค้า

เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
การบินไทยสำนักงานใหญ่
การบินไทย สาขากระบี่
พระที่นั่งอนันตสมาคม
Close

เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ

Close

การบินไทยสำนักงานใหญ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษThai Airways International Public Company Limited; ชื่อย่อ: ไทย, THAI) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ ในฐานะสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย ทำการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

รายละเอียดงาน

Curve Doors at Thai Airways

Technology used

GRIZZLE-GSL-845 SERIES

Close

การบินไทย สาขากระบี่

รายละเอียดลูกค้า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษThai Airways International Public Company Limited; ชื่อย่อ: ไทย, THAI) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ ในฐานะสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย ทำการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

รายละเอียดงาน

งานติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่การบินไทย สาขากระบี่

Technology used

GRIZZLE-GSL-845 SERIES

 

Close

พระที่นั่งอนันตสมาคม

รายละเอียดงาน

ประตูบานเลื่อนคู่ กระจกบานเปลือย รุ่น VALOR L เทคโนโลยีจากประเทศ อิตาลี่

Technology used

VALOR SERIES (ITALY)